Účel spolku

  1. Všeobecné zušlechťování veřejného prostoru na území hl. m. Prahy.
  2. Pořádání kulturních a společenských akcí na území hl. m. Prahy.
  3. Podpůrné politické aktivity k naplnění účelů v odst. 1. a 2.

Více o spolku

Stanovy

Zápisy